Maandag 17 september 2018 heeft het marktonderzoeksinstituut GfK haar archief met kijk- en luistercijfers overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Het betreft de kijkcijfers uit de periode 1967-2001 en luistercijfers uit de periode 1967-2011.

290152 van%20links%20naar%20rechts%20eppo%20van%20nispen%20tot%20sevenaer%20%28beeld%20en%20geluid%29%2c%20julia%20noordegraaf%20%28uva%29%20en%20liesbeth%20nekkers%20%28gfk%29 b149db large 1537196236Van links naar rechts Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld en Geluid),
Julia Noordegraaf (UvA, CLARIAH) en Liesbeth Nekkers (GfK)

 

GfK voert al sinds 1967 onderzoek uit naar het kijk- en luistergedrag van de Nederlandse bevolking. Het kijk- en luisterarchief biedt een schat aan informatie voor historische onderzoek en is een verrijking van de Beeld en Geluid collectie.

Kijk- en luistercijfers uit de periode 1967-1995 zijn op papier gerapporteerd, de periode daarna is digitaal beschikbaar. Beeld en Geluid werkt samen met CLARIAH, de onderzoek infrastructuur voor onderzoekers in de Geesteswetenschappen, om alle papieren cijfers te digitaliseren en voor onderzoekers beschikbaar te maken.

Voor het archiveren van de kijk- en luistercijfers uit de periode na 2001 (TV) en na 2011 (radio) wordt momenteel overlegd met de Stichting Kijkonderzoek (SKO) en de Stichting Nationaal LuisterOnderzoek (NLO).

CLARIAH

Voor CLARIAH is dit een prachtige bron om de geschiedenis van de consumptie en beleving van publieke radio en televisie te onderzoeken. Bronnen voor het in kaart brengen van kijkers en luisteraars uit het verleden zijn schaars, wat het onderzoek naar de impact van radio en televisie op het publiek lastig maakt - het is vaak alleen mogelijk om via interviews kleinschalig onderzoek te doen. Met deze data hebben we een representatief beeld van de kijk- en luisterdichtheid van de publieke radio en televisie, vanaf 1967 continue gemeten, inclusief een waardering van specifieke programma's. 
 
Binnen werkpakket 5 zal samengewerkt worden met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om deze data beschikbaar te stellen voor mediawetenschappelijk onderzoek. 

Het volledige persbericht staat hier.

* PERSBERICHT *

12 April 2018, Amsterdam

CLARIAH-infrastructuur krijgt met CLARIAH-PLUS het gewenste vervolg.

clariah plusVanmiddag honoreerde minister Ingrid van Engelshoven de CLARIAH PLUS-aanvraag met 13,8 miljoen euro. Daarmee kan het geesteswetenschappelijk consortium onder leiding van het Huygens ING verder bouwen aan de nationale digitale CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen.

In het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft minister Ingrid van Engelshoven van OC&W namens de NWO € 13,8 miljoen toegekend aan het project CLARIAH PLUS. De toekenning is namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten in ontvangst genomen door de Principal Investigator (PI) Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

Heerma van Voss: ‘Deze toekenning is een bevestiging van het grote belang van de CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen in Nederland en ver daar buiten. Deze infrastructuur zal niet alleen het karakter van het geesteswetenschappelijk onderzoek wezenlijk veranderen, maar ook van het sociaal wetenschappelijk onderzoek.’

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH-CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese CLARIN en DARIAH initiatieven speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de Geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

CLARIAH-CORE focuste speciaal op taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies, In CLARIAH-PLUS worden daaraan toegevoegd infrastructuur voor de disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie.

Het consortium achter dit project dat zich voor de komende tien jaar gecommitteerd heeft aan CLARIAH bestaat uit Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),  Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.

Voor de redactie

Voor meer informatie neem contact op met CLARIAH: Arjan van Hessen, (Tel: +31 621 888 146)

Neem voor het aanvragen van een (telefonisch) interview met Lex Heerma van Voss (PI en voorzitter Executive Board van CLARIAH) en/of Gertjan Filarski (CTO van CLARIAH) contact op met Thijs van der Veen, Communicatieadviseur Huygens ING / Humanities Cluster, 06-46110399, .

clariah plus clariah plus clariah plus

De filmpjes zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling mbv de CLARIAH Automatische Spraak Herkenner + een beetje post-processing. De Engelse ondertiteling is gedaan mbv DeepL op basis van de Nederlandse ondertiteling na de post-processing en vervolgens gecorrigeerd voor de ergste fouten (Geesteswetenschappen -> Spiritual Science). De ondertiteling kan gekozen worden via de cc-button. 

 

logo escience zwartHet Netherlands eScience Center (NLeSC) nodigt onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van Milieu & Duurzaamheid en Geesteswetenschappen & Sociale Wetenschappen uit om financiering en ondersteuning aan te vragen om rekenintensieve en/of datagestuurde problemen binnen hun onderzoek aan te pakken.

Doel

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is domeinwetenschappers die werkzaam zijn op de vakgebieden Milieu & Duurzaamheid en Geesteswetenschappen & Sociale Wetenschappen, gebruik te laten maken van software voor computerintensieve en/of datagestuurde problemen.

Met de geselecteerde voorstellen zullen nieuwe wetenschappelijke uitdagingen kunnen worden aangegaan en zal het proces van wetenschappelijke ontdekking op het gebied van de bovengenoemde vakgebieden hopenlijk worden verbeterd en versneld.

Tijdschema

  • Deadline voor submissie van het pre-proposals: donderdag 17 mei 2018, 14:00 CET

  • Deadline voor submissie van het volledige proposal: donderdag 30 august 2018, 14:00 CET 

Een volledig voorstel kan alleen worden ingediend na deelname aan de voorronde.

Een uitgebreider bericht (Engels) staat hier.

Digitalisering Surinaams slavenregister van start

 
Het digitaliseren is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit NOS

In Nederland is het heel gemakkelijk: de archieven induiken om uit te zoeken wie je voorouders zijn. Maar dat geldt niet voor mensen van Surinaamse afkomst. Hun register ligt in Suriname en is niet digitaal toegankelijk. Voor Surinaamse Nederlanders is het de enige bron om inzicht te krijgen in het slavernijverleden van hun familie. Een groep vrijwilligers begint woensdag met het digitaliseren van het register.

Volledige NOS-artikel staat hier.

Dit is onderdeel van het Research Pilot Project CoDoSis.

logo KB

Sinds de lancering van het KB Lab in 2013 is de website dé plek voor alle digitale experimentele tools en datasets van de KB.

Het KB Lab is steeds aangevuld met nieuwe tools en datasets die zijn gemaakt in samenwerking met KB-researchers-in-residence en de KB-fellows, tot we het punt bereikten dat we een nieuwe website nodig hadden om (nieuwe) inhoud makkelijker te kunnen vinden, te gebruiken en te integreren in onderzoek.

Met veel plezier kunnen we nu de vernieuwde KB Lab-website presenteren. We nodigen u hiervoor van harte uit op dinsdag 11 april 2017 van 14.00 – 18.00 uur in de KB in Den Haag.

Meer informatie over het programma en de workshops, staat hier op de website van de KB.