Datum vrijdag 9 maart 2018 logo KB
Tijd 10:00 - 17:00
Locatie

Koninklijke Bibliotheek

Den Haag

 

Programma

Achtergrond

CLARIAH is als project op weg naar de afronding (begin 2019). Het doel van deze toogdag is het tonen van de huidige status en van de vooruitgang binnen CLARIAH:

  • wat hebben we tot nu toe gedaan,
  • wat is er al
  • wie gebruikt er al iets dat uit de CLARIAH-infrastructuur voortkomt?

Om te laten zien wat er binnen de CLARIAH community gebeurt is er een demonstratie sessie tijdens de lunchpauze waar diverse onderzoekers uit de geesteswetenschappen een demonstratie geven over hun resultaten tot nu toe.

In de ochtend geven de CLARIAH Research Pilots en het Nationaal Archief een korte pitch over hun projecten.

Teneinde de samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) in CLARIAH-PLUS, dat hopelijk dit jaar wordt gehonoreerd, te versterken, presenteren we de keynote speakers: Enno Meijers (KB) en Wilbert Helmus (NDE). 

Sinds 2015 werkt het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) aan het vergroten van de zichtbaarheid van de digitale erfgoedinformatie in en over Nederland. NDE is een initiatief van OCW in samenwerking met Beeld en Geluid, Nationaal Archief, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Koninklijke Bibliotheek en KNAW. Vanuit deze vijf knooppunten wordt ingezet op een hechtere samenwerking met alle instellingen die erfgoedcollecties beheren om zo een domeinoverstijgend en op de gebruiker gericht aanbod van erfgoedinformatie te kunnen realiseren. In de afgelopen jaren is er een programma van activiteiten opgestart dat zich richt op het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van erfgoedinformatie. Zowel qua betrokken organisaties, het soort informatie als de gebruikte technologie zijn er duidelijke raakvlakken met het CLARIAH programma. In deze sessie zullen Wilbert Helmus (netwerkmanager) en Enno Meijers (informatiemanager KB) dieper ingaan op deze raakvlakken en op de kansen die zij zien voor een nauwere samenwerking met de CLARIAH.

We danken de KB voor het beschikbaar stellen van hun zalen en faciliteiten.

Programma

time

minutes

 

10:00

20

Welcome by the Koninklijke Bibliotheek

10:20

10

Opening  Toogdag by Lex Heerma van Voss

10:30

20

Short presentation of 5 Research Projects about their Bazaar Demonstrations during lunch

10:50

45

WP2: overview of the current state of work package Technology

11:35

20

Short presentation of 6 Research Projects about their Bazaar Demonstrations during lunch

11:55

30

WP3: overview of the current state of work package Linguistics

12:25

20

Short presentation of 6 Research Projects about their Bazaar Demonstrations during lunch

12:45

90

Lunch + Demonstration Bazaar (laptops with working software) RP’s, NA

14.15

30

WP4: overview of the current state of work package Social-Economic History

14:45

30

WP5: overview of the current state of work package Media Studies

15:15

60

Presentation Wilbert Helmus (NDE) and Enno Meijers (KB)

16:15

10

Wrap-up and drinks